Έλληνες Αερομεταφερόμενοι Δασοπυροσβέστες

11/8/2013 Η δασοπυρόσβεση στη Ελλάδα τη δεκαετία του 90 ήταν μέλημα της Δασικής Υπηρεσίας και για το λόγο αυτό διέθετε περί τους 4.

Πηγή: Έλληνες Αερομεταφερόμενοι Δασοπυροσβέστες