Και βούτυρο και κανόνια | LiberalGr

Κάποτε οι ερωτήσεις ήταν απλοϊκές και οι απαντήσεις είχαν σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό. «Βούτυρο ή κανόνια;» ρωτούσαν τον 19ο και 20ο αιώνα οι διανοούμενοι, με τους δεξιούς να απαντούν «κανόνια», τους δε αριστερούς «βούτυρο». Σήμερα τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, είτε θα βρούμε τρόπο να έχουμε παράλληλα και βούτυρο και κανόνια, είτε η έλλειψη του ενός θα οδηγήσει στην έλλειψη του άλλου.

Πηγή: Και βούτυρο και κανόνια | LiberalGr