Για Κέντρο Αριστείας Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ προτείνει η Ελλάδα το ΚΕΑΠ – Δούρειος Ίππος

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο Στρατόπεδο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΙΝΣΚΗ επισκέφθηκε ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στις 19 Νοεμβρίου

Πηγή: Για Κέντρο Αριστείας Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ προτείνει η Ελλάδα το ΚΕΑΠ – Δούρειος Ίππος