Έτοιμη η λίστα των κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν συντεταγμένη επίθεση εναντίον της τουρκικής οικονομίας

Θα πλήξουν καίριους τομείς

Πηγή: Έτοιμη η λίστα των κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν συντεταγμένη επίθεση εναντίον της τουρκικής οικονομίας