Τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και το άγος του εθνομηδενισμού – Infognomon Politics

Περικλής Νεάρχου,  Πρέσβυς ε. τ. Ο εορτασμός των 200 χρόνων από τήν Επανάσταση του 1821 θά έπρεπε λογικά νά ειναι ο απολογισμός της πορείας του έθνους από τήν παλιγγενεσία του καί τή σύσταση τπου Νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα καί ο στρατηγικός προγραμματισμός γιά τό μέλλον, μέσα στό σημερινό περίπλοκο κόσμο. Παρατηρεί όμως κανείς ότι η […]

Πηγή: Τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και το άγος του εθνομηδενισμού – Infognomon Politics