Στρατηγός Μανωλάκος ….Και γιατί δηλαδή θα έπρεπε να τους φοβόμαστε;

Οι Έλληνες «να μην είμαστε μοναχοφάηδες», επειδή «η Τουρκία έχει μεγάλες ακτές», και άλλες αστειότητες των «πουρκουάδων» Καθηγητών, που τόσα χρόνια έδωσαν το δικαίωμα στους Τούρκους να ξεσαλώνουν

Πηγή: Στρατηγός Μανωλάκος ….Και γιατί δηλαδή θα έπρεπε να τους φοβόμαστε;